Gizlilik İlkeleri

1. Sözleşmenin Onaylanması
Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla www.hepsisef.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden Hepsisef.com sistemine üye olunabilir. Her Hepsisef.com kullanıcısı, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Hepsisef.com”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler
Hepsisef.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan kullanıcılara üyelik, kendi sayfalarını oluşturma bu sayfalara içerik ekleme, tariflere yorum yapma, puan verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3. Hepsisef.com Kullanıcı Sistemi
 


4. Kullanıcının Yükümlülükleri
Kullanıcı, Hepsisef.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,5. Hepsisef.com'a Tanınan Yetkiler
 6. Kullanım Amacı
Kullanıcılar, Hepsisef.com sistemi üzerinde yapılan tüm paylaşımların, kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

7. Yer Sağlayıcı
5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu kapsamında Hepsisef.com yer sağlayıcı olup, Hepsisef.com’da yayınlanan hukuka aykırı içerikten sorumlu olmamakla birlikte yer sağladığı hukuka aykırı içeriği haberdar edilmesi halinde yayından çıkarma hakkına sahiptir.

8. Kişisel Veri
Kullanıcı Hepsisef.com’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Hepsisef.com ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Hepsisef.com arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Hepsisef.com ve Hepsisef.com iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Hepsisef.com ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri restoranlar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) Hepsisef.com, Hepsisef.com iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Hepsisef.com üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

9. Kanuni Zorunluluklar
İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Hepsisef.com sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

10. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:
Hepsisef.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, içerikleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Hepsisef.com Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Hepsisef.com sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

12. Yürürlük
İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

13. Fesih
Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.